Het effect van muziek


Er is veel onderzoek naar muziektherapie voor verschillende aandoeningen en bij verschillende leeftijden. Ook het effect van muziek bij baby’s op de NICU is onderzocht. Muziektherapie kan op meerdere vlakken positief zijn voor de baby.

Stress

Op een intensive care omgeving zoals de NICU gaan soms alarmen af, kunnen geluiden hard klinken en moet het licht soms fel zijn. Bovendien moeten baby’s voor de zorg regelmatig stressvolle handelingen ondergaan, zoals het prikken van bloed. Dit alles kan best veel stress geven bij een pasgeboren baby. Als een baby zo vroeg al stress heeft, kan dit effect hebben op de latere gezondheid. Daarom wordt er geprobeerd deze stressvolle omstandigheden zo veel mogelijk te verminderen. Muziektherapie kan daarbij helpen. Onderzoek, ook uit het UMCG, laat zien dat muziek baby’s rustiger kan maken. Zo kan muziektherapie bewegingen, gedrag, ademhaling en hartslag van de baby positief beïnvloeden.

Hersenontwikkeling

De hersenen van een baby op de NICU zijn “onrijp” en volop in ontwikkeling. Prikkels tijdens de opname kunnen deze hersenontwikkeling beïnvloeden. Stress en pijn hebben bijvoorbeeld een negatief effect. Gelukkig zijn er ook prikkels die een positieve invloed kunnen hebben, waaronder muziektherapie. Muziektherapie kan zo, via het effect op hersenontwikkeling, ook op de lange termijn voordelig zijn.

Houvast voor familie

Ook voor familie is een NICU-opname vaak een stressvolle periode. Ouders zijn soms onzeker en kunnen het gevoel hebben dat ze weinig kunnen doen om hun baby te helpen. Bovendien kunnen de behandelingen die de baby ondergaat gevoelens van machteloosheid en stress oproepen. Muziektherapie kan ouders en familie helpen in deze moeilijke periode. Als ouder kunt u betrokken worden bij de therapie. Een favoriet lied of een nummer dat vaak gedraaid werd tijdens de zwangerschap kan bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens de therapie. Daarnaast mogen ouders vaak aanwezig zijn tijdens een therapiesessie. Deze betrokkenheid bij de therapie geeft sommige ouders het gevoel dat ze concreet bijdragen aan de zorg voor hun baby.